Liên hệ với chúng tôi

Top News

BIDV mở dịch vụ mua bán ngoại tệ qua chương trình BIDV iBank


Đã đăng lúc

Hướng tới mục tiêu số hóa sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng, đem lại tiện ích cho Khách hàng trong giao dịch mua bán ngoại tệ (MBNT), BIDV triển khai dịch vụ mua bán ngoại tệ qua chương trình BIDV iBank:

Mô tả chung về dịch vụ và quy trình giao dịch

Dịch vụ mua bán ngoại tệ trên BIDV iBank là dịch vụ cho phép Khách hàng tổ chức (KHTC) mua bán ngoại tệ trực tuyến với BIDV thông qua chương trình BIDV iBank. Chương trình cho phép Khách hàng gửi hồ sơ giao dịch, xác nhận giao dịch, cập nhật trạng thái xử lý giao dịch, xuất báo cáo giao dịch.

Việc hạch toán giao dịch mua bán ngoại tệ qua BIDV iBank được thực hiện theo quy trình hạch toán mua bán ngoại tệ hiện hành tại BIDV tương tự các giao dịch thông thường không qua kênh BIDV iBank. 

  • Loại giao dịch mua bán ngoại tệ: Giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi và các sự kiện liên quan đến các sản phẩm này gồm gia hạn, thanh toán trước hạn, chấm dứt hợp đồng, sửa đổi các thông tin khác trên hợp đồng (thay đổi chỉ dẫn thanh toán, thay đổi phương thức đảm bảo thực hiện giao dịch…).
  • Đồng tiền giao dịch: Các loại ngoại tệ chuyển khoản mà BIDV có giao dịch (bao gồm các đồng tiền trên bảng tỷ giá niêm yết và đa tệ).
  • Quy trình giao dịch: Quy trình giao dịch mua bán ngoại tệ qua BIDV iBank đảm bảo tuân thủ Quy định và Cẩm nang Kinh doanh ngoại tệ tại BIDV trong từng thời kỳ đồng thời có sự điều chỉnh cho phù hợp với phương thức giao dịch trực tuyến.
  • Thời gian triển khai: từ 01/01/2021 cho đến khi có hướng dẫn khác của TSC.

Đối tượng được tham gia dịch vụ

– Khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế trên chương trình BIDV iBank;

– Khách hàng chưa đăng ký sử dụng chương trình BIDV iBank, tuy nhiên thường xuyên phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ trực tiếp với Chi nhánh;

– Các Khách hàng FDI, Khách hàng gặp khó khăn trong giao dịch trực tiếp do khoảng cách địa lý hoặc nhân sự ký kết hợp đồng.

Khách hàng nhận được gì khi tham gia dịch vụ MBNT qua chương trình BIDV iBank?

– Rút ngắn thời gian giao dịch, cải thiện trải nghiệm cho Khách hàng, hướng đến sử dụng đồng bộ và toàn diện các sản phẩm ngân hàng trên một kênh giao dịch.

– Khách hàng được lựa chọn Chi nhánh để thực hiện giao dịch; khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý và nhân sự so với việc ký kết hợp đồng trực tiếp.

– Đối với chi nhánh: Tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch trọn gói trực tuyến; Rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường khả năng quản lý rủi ro trong giao dịch MBNT với Khách hàng.

Đọc tiếp

Trending